Aanbod

Integratieve therapie, EMDR, ACT of Coaching.

Met deze vormen van therapie of begeleiding kan ik je helpen om evenwichtiger en liefdevoller in het leven te staan. Iets dat voor jezelf,  je kinderen en de mensen om je heen, een wereld van verschil maakt.

.
.

INTEGRATIEVE THERAPIE
Integratieve therapie is een actieve methode waarmee je leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Deze therapievorm richt zich op het leren herkennen en ontmantelen van oude gedragspatronen die we als kind ontwikkeld hebben. Deze gedragspatronen blijven ook in ons volwassen leven actief, terwijl we ze dan niet meer nodig en dan soms tot problemen leiden of zelfs contra-productief zijn. Je leert deze gedrags-patronen op te sporen/herkennen en ontmantelen. Om dit te bereiken worden verschillende technieken toegepast, waarbij denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal staan. Je leert herkennen wanneer je waarneming gekleurd is door het verleden en hoe dat oude gedragspatronen actief maakt, om pijnlijke gevoelens die getriggerd worden te vermijden. Ik werk vanuit een breed perspectief waarin het gedachtengoed van Ingeborg Bosch (Past Reality Integration/PRI), mijn kennis en ervaring vanuit de (ped-)agogiek, systeemgericht werken, gehechtheid en de emotionele ontwikkeling een belangrijke rol spelen. 

.
.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

.
.

ACT
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

.
.

COACHING
Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te helpen veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in hun veranderingsmogelijkheden, die mogelijk zijn binnen een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag

Als je vragen hebt, of een afspraak wilt maken, neem dan graag contact met me op. 

Mailadres is:  buvurzorgencoaching@gmail.com

Ik ben te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06 – 3930 8431

Mocht ik je oproep niet kunnen beantwoorden, spreek dan een voicemail in, dan bel ik je zo snel mogelijk terug.

Maak in 2 minuten kennis met de grondlegster van PRI® Ingeborg Bosch:

Als u doorgaat de site te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie settings op deze website staan op "toestaan van cookies" om de beste weergave te garanderen en om website statistieken bij te houden. Als u op accepteer klikt gaat u hiermee akkoord.

Sluit